cbradio.pl
Regulamin - 27Award
27Award

"27Award"


Słowem wstępu

"27Award" dalej zwany "Konkursem" to program umożliwiający prowadzenie statystyk i i współzawodnictwo w następujących pięciu kategoriach dyplomowych:

  • Kraje Alfa Tango Award (14 dyplomów)
  • 15 Zone Award (2 dyplomy)
  • 21 Meridian Award (2 dyplomy)
  • Kontynenty Award - podzielony na (Europa, Azja, Afryka, Oceania, Ameryka Północna oraz Ameryka Południowa - 12 dyplomów)
  • Hunter Award (7 dyplomów)

W Konkursie są wykorzystywane oznaczenia - prefiksy Alfa Tango, tak aby w prosty i przejrzysty sposób móc importować statystyki do innych programów dyplomowych.

W Konkursie udział mogą brać wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu cbradio.pl.

Założycielem rankingu i wydawcą dyplomów jest grupa twórców portalu www.cbradio.pl. Pomysłodawcą Konkursu jest Marek 161BD001. Adres kontaktowy do organizatora to: admin@cbradio.pl.

Uczestnictwo w Konkursie nie zależy od przynależności do organizacji CB w Polsce i na Świecie. Jedynym warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie znaku wywoławczego.

Meritum sprawy

Konkurs jest bardzo złożony i na pewno będzie jeszcze nie raz ewaluował. Na dzień dzisiejszy tj. 26.11.2013 został podzielony na pięć kategorii (Kraje, 15 Zone, 21 Meridian, Kontynenty, Hunter). Każdy uczestnik będzie zdobywał nagrody za uzyskanie kolejnych nowych potwierdzeń w przedziałach uzależnionych od danej kategorii Konkursu. Finalnie uczestnik otrzyma nagrody za zebrane wszystkie potwierdzenia. Organizator akceptuje potwierdzenia QSO w następującej formie: QSL papier, eQSL oraz nowość - nagranie video lub głosowe (youtube etc..). Akceptowane są łączności wszystkimi emisjami, jak i w każdy możliwy sposób, który zostanie potwierdzony przez korespondenta. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji losowo wybranych potwierdzeń niezależnie od zajmowanego miejsca w rankingu. Brak dosłanego skanu potwierdzenia lub klinku do nagrania w ciągu 7 dni od wysyłki zapytania przez organizatora będzie skutkował usunięciem danego potwierdzenia z bazy danych.

Nagrody

Nagrodami są:

  • dyplom "Kolejne 25" - za każde nowe 25 potwierdzeń (zależnie od kategorii - czytaj informację o danym dyplomie,
  • dyplom "Uznania" - za wkład i rozwój 27Award.

Dyplomy będą wydawane w wersji elektronicznej (PDF, JPG) i dostępne po zalogowaniu się w zakładce "Moje Dyplomy". Zdobywca dyplomu wyraża zgodę na weryfikację potwierdzeń QSO, w formie przesłanych "skanów" bądź linków do danych na adres mailowy organizatora. Brak przesłanego skanu/linku w terminie 7 (siedmiu) dni będzie skutkował odebraniem dyplomu oraz dyskwalifikacją w danej kategorii na czas określony przez organizatora. Jeżeli w danej kategorii dojdzie do dyskwalifikacji, miejsca w pozostałych kategoriach nie ulegają zmianie.

Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi i propozycje będą omawiane na forum portalu cbradio.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania programu.

Czekamy na ewentualnych przyszłych sponsorów akcji "27Award"

Award Manager
Marek 161BD001

A.D. 2013.11.26