Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Z ostatniej chwili
Kraje AT Award
1. 161BD384 102 pkt.
2. 161BD876 55 pkt.
3. 161BD542 46 pkt.
15 Zone Award
1. 161BD384 13 pkt.
2. 161BD876 10 pkt.
3. 161BD542 5 pkt.
21 Meridian Award
1. 161BD384 12 pkt.
2. 161BD876 8 pkt.
3. 161BD542 6 pkt.
Kontynenty Award
1. 161BD384 102 pkt.
2. 161BD876 55 pkt.
3. 161BD542 46 pkt.
4. 26BD821 20 pkt.
5. 161BD618 15 pkt.
6. 161BD707 5 pkt.
7. 26BD003 3 pkt.
8. 161ZT561 1 pkt.
9. 161BD537 1 pkt.
10. 161BD015 1 pkt.
11. 1 pkt.
12. 161BD866 0 pkt.
13. DX-ALFA 5 0 pkt.
Ranking Oglny
1. 161BD384 229 pkt.
2. 161BD876 128 pkt.
3. 161BD542 103 pkt.
4. 26BD821 46 pkt.
5. 161BD618 36 pkt.
6. 161BD707 12 pkt.
7. 26BD003 6 pkt.
8. 161BD537 4 pkt.
9. 161ZT561 2 pkt.
10. 161BD015 2 pkt.
11. 2 pkt.
12. DX-ALFA 5 0 pkt.
13. 161BD866 0 pkt.
Hunter Award
1. 161BD384 6 pkt.
2. 161BD876 3 pkt.
3. 161BD542 1 pkt.
Regulamin - 27Award
27Award

"27Award"


Sowem wstpu

"27Award" dalej zwany "Konkursem" to program umoliwiajcy prowadzenie statystyk i i wspzawodnictwo w nastpujcych piciu kategoriach dyplomowych:

  • Kraje Alfa Tango Award (14 dyplomw)
  • 15 Zone Award (2 dyplomy)
  • 21 Meridian Award (2 dyplomy)
  • Kontynenty Award - podzielony na (Europa, Azja, Afryka, Oceania, Ameryka Pnocna oraz Ameryka Poudniowa - 12 dyplomw)
  • Hunter Award (7 dyplomw)

W Konkursie s wykorzystywane oznaczenia - prefiksy Alfa Tango, tak aby w prosty i przejrzysty sposb mc importowa statystyki do innych programw dyplomowych.

W Konkursie udzia mog bra wszyscy zarejestrowani uytkownicy portalu cbradio.pl.

Zaoycielem rankingu i wydawc dyplomw jest grupa twrcw portalu www.cbradio.pl. Pomysodawc Konkursu jest Marek 161BD001. Adres kontaktowy do organizatora to: admin@cbradio.pl.

Uczestnictwo w Konkursie nie zaley od przynalenoci do organizacji CB w Polsce i na wiecie. Jedynym warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie znaku wywoawczego.

Meritum sprawy

Konkurs jest bardzo zoony i na pewno bdzie jeszcze nie raz ewaluowa. Na dzie dzisiejszy tj. 26.11.2013 zosta podzielony na pi kategorii (Kraje, 15 Zone, 21 Meridian, Kontynenty, Hunter). Kady uczestnik bdzie zdobywa nagrody za uzyskanie kolejnych nowych potwierdze w przedziaach uzalenionych od danej kategorii Konkursu. Finalnie uczestnik otrzyma nagrody za zebrane wszystkie potwierdzenia. Organizator akceptuje potwierdzenia QSO w nastpujcej formie: QSL papier, eQSL oraz nowo - nagranie video lub gosowe (youtube etc..). Akceptowane s cznoci wszystkimi emisjami, jak i w kady moliwy sposb, ktry zostanie potwierdzony przez korespondenta. Organizator zastrzega sobie moliwo weryfikacji losowo wybranych potwierdze niezalenie od zajmowanego miejsca w rankingu. Brak dosanego skanu potwierdzenia lub klinku do nagrania w cigu 7 dni od wysyki zapytania przez organizatora bdzie skutkowa usuniciem danego potwierdzenia z bazy danych.

Nagrody

Nagrodami s:

  • dyplom "Kolejne 25" - za kade nowe 25 potwierdze (zalenie od kategorii - czytaj informacj o danym dyplomie,
  • dyplom "Uznania" - za wkad i rozwj 27Award.

Dyplomy bd wydawane w wersji elektronicznej (PDF, JPG) i dostpne po zalogowaniu si w zakadce "Moje Dyplomy". Zdobywca dyplomu wyraa zgod na weryfikacj potwierdze QSO, w formie przesanych "skanw" bd linkw do danych na adres mailowy organizatora. Brak przesanego skanu/linku w terminie 7 (siedmiu) dni bdzie skutkowa odebraniem dyplomu oraz dyskwalifikacj w danej kategorii na czas okrelony przez organizatora. Jeeli w danej kategorii dojdzie do dyskwalifikacji, miejsca w pozostaych kategoriach nie ulegaj zmianie.

Postanowienia kocowe

Wszelkie uwagi i propozycje bd omawiane na forum portalu cbradio.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w trakcie trwania programu.

Czekamy na ewentualnych przyszych sponsorw akcji "27Award"

Award Manager
Marek 161BD001

A.D. 2013.11.26