Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Nawigacja
Transceiver (radio) ?

Transceiver (nazwa ta nie ma polskiego odpowiednika i okrela urzdzenie nadawczo odbiorcze w wiatku CB zwane radiem ;)). Dopiero na pitym miejscu umieciem radyjko, poniewa jeli zawali który z poprzednich elementów wydane pienidze pójd na marne.

Do mobila nie potrzebujemy zbyt "zabajerowanego" sprztu. Wane eby nie zbierao zakóce z ukadu zaponowego. Powinno by raczej mae, dobrze, jeli przeczanie kanaów ma przy mikrofonie. Przyda si take filtr ANL (antytrzaskowy) jak i RF Gain - regulacja czuoci. Pomocny jest take przecznik tzw. "szybkiej 19" - bdc na dowolnym kanale moemy szybko przej na nasz drogowy. Jeli mamy du gono w kabinie pomocny bdzie mic gain - regulacja czuoci mikrofonu. Zmniejszajc czuo spowodujemy, i nasz korespondent nie bdzie sysza haasu, jednak bdziemy musieli troszk goniej mówi. Nie polecam, do mobila radyjek, w których poruszamy si po czstotliwoci. Bdzie to kopotliwe podczas jazdy. Taki sprzcik najlepiej wybra na baz ;). Raczej nie potrzebujemy TRX'a z kilkoma czterdziestkami - i tak najwicej bdziemy pracowa na jednym kanale.

Na stacj bazow moemy pokusi si o lepszy sprzt. Tutaj wybrany model bdzie zaleny od zasobnoci portfela lub naszych ambicji ;).

Z parametrów powinnimy zwróci uwag na: selektywno, czuo, tumienie ssiedniego kanau, gboko modulacji, tumienie sygnaów lustrzanych, moc.

Moc podaj na kocu gdy wcale nie jest to taki wany parametr. Nic nam nie pomoe nawet, 100 watt jeli bdziemy syszeli szumy, trzaski i przesiewy z ssiednich kanaów. Otó w warunkach idealnych zwikszenie mocy, dwukrotne spowoduje zwikszenie zasigu o 1,41. Warunki rzeczywiste bardzo odbiegaj od idealnych i nasz zasig najczciej uzaleniony jest od uksztatowania terenu. I tak zwikszajc moc kilkakrotnie okazuje si, e nasz zasig znacznie si nie zwikszy jak i raporty nie s o wiele lepsze. A zakócenia w TV na pewno wzrosn (dotyczy oczywicie radia zainstalowanego w domu).