cbradio.pl
Selektywność

Selektywność to zdolność do wydzielenia sygnału użytecznego spośród innych sygnałów. Określa ona stosunek poziomu sygnału o wybranej częstotliwości i sygnału o częstotliwości różnej o 10 kHz (w górę lub dół). Parametr ten określa odporność odbiornika na zakłócenia pochodzące z sąsiednich kanałów.