Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Nawigacja
Mikrofon ?

Czasami moe si zdarzy, e otrzymujemy raport Santiago 7 Radio 3 i odpowied, e mamy cich modulacj. Tutaj moemy to poprawi zakadajc mikrofon ze wzmocnieniem (ewentualnie moemy uy pokrta mic-gain). Generalnie dalej nasz sygna nie dotrze ale bdziemy lepiej syszani. Otrzymamy na pewno lepsze raporty pod wzgldem czytelnoci. Przy pracy na SSB wzronie równie moc wyjciowa.