cbradio.pl
Prawo budowlane a stawianie masztów

art. 684. KC

Najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów.

art. 30. PB

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1) ....... nie dotyczy

2) ....... nie dotyczy

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) ....... nie dotyczy

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych

Wyjaśnienie:

Jak widać, zgodnie z Prawem Budowlanym nie potrzebujemy zezwolenia na instalację masztu i anteny na dachu. Wymagane natomiast jest zgłoszenie zaistniałego faktu instalacji urządzenia, jeśli jego wysokość przekroczy 3 m. Musimy ten fakt zgłosić, gdyż długość naszej anteny bez masztu wyniesie minimum 5 m. Rozwiązaniem jest antena kierunkowa typu Yagi - instalowana w poziomie, lub rozwieszony Dipol.

Ważne:

Niektórzy będą mi zarzucać, iż to maszt jest urządzeniem montowanym, a antena to tylko dodatek i dlatego możliwe jest zamontowanie masztu o długości 2,5 m bez zgłaszania do Urzędu Miasta. Spotkałem się już z takimi wyjaśnieniami, no i niestety jest to błędne myślenie. Nieważne, czy stawiamy maszt, flagę, parasol etc., jeśli wysokość takiego urządzenia przekracza 3 m - zgłaszamy ten fakt do Urzędu Miasta, Gminy.

Bardzo Ważne:

Pamiętajmy, jeśli UM, UG etc., nie ustosunkuje się do naszego zgłoszenia w ciągu 30 dni, to oznacza iż nie ma żadnych przeciwwskazań co do wystawienia anteny na dachu.

To samo tyczy się Spółdzielni Mieszkaniowej i wszystkich Urzędów :)