Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Historia

Dawno, dawno temu w odlegej galaktyce ....."CB radio, radio nadawczo-odbiorcze suce do porozumiewania si na niewielkich odlegociach (do ok. 30-40 km). CB radio moe by przewone - samochodowe, stacjonarne (domowe), przenone (rczne). W Polsce do uytku dopuszczone s CB radia o mocy nie wikszej ni 4 W i zakresie 40 kanaw (bd ich wielokrotnoci 80,120 itd.).” – jest to informacja ktr udao mi si uzyska na stronie www.wiem.onet.pl – strasznie sucha :)p

A jak to byo i skd si to wzio poniej:

CB – skrt znaczy ni mniej ni wicej, a: citizens` band i oznacza pasmo obywatelskie. Jest to system cznoci radiowej w pamie 27 MHz, powszechnie wykorzystywany przez kilkadziesit milionw ludzi na caym wiecie, w tym te i w Polsce. Nie trzeba posiada wielkich kwalifikacji technicznych, aby mc pochwali si cznociami, ktrych nie powstydziby si krtkofalowiec.

Na pocztku lat 90 bardzo silnie rozwijao si w naszym kraju, mona byo mwi o modzie na CB. Jednak kiedy to na rynek polski wesza telefonia komrkowa, radio zostao zepchnite na drugi tor.

Obecnie wykorzystywane jest przez kierowcw i pocztkujcych krtkofalowcw – przygotowujcych si do wypynicia na szersze czstotliwoci eteru.

"Pocztki CB radia sigaj roku 1947, gdy w USA odby si specjalny kongres powicony problemom cznoci obywatelskiej. Pocztkowo zaproponowano do wykorzystania pasmo czstotliwoci od 460 do 470 MHz. Szybko jednak zorientowano si, e nie jest to zakres odpowiedni, zarwno ze wzgldu na niewielki zasig, szczeglnie przy gstej, wielkomiejskiej zabudowie, jak i wysokie koszty takich urzdze. Do cznoci obywatelskich zaproponowano pasmo 27 MHz (11m). W rnych czasopismach w Stanach Zjednoczonych zaczy pojawia si artykuy o sposobach wykorzystania CB radia. Dopiero w 1958 roku sformuowano przepisy prawne, dotyczce gwnie zasad udzielania licencji na to pasmo (kat. D). Wczeniej okrelono reguy przydzielania licencji kategorii C, dotyczcej wykorzystywania pasmo 27 MHz do zdalnego sterowania modeli. Prawdziwy rozwj CB radio datuje si od 1959 roku, gdy miesicznie skadano okoo 6000 wnioskw o wydanie zezwolenia na posugiwanie si tym rodkiem cznoci. Od tego czasu liczba wydanych licencji wzrastaa bardzo szybko. Mona przypuszcza, e tak gwatowne zainteresowanie CB radiem byo wynikiem kryzysu energetycznego, ktry w tym czasie wystpi w Stanach Zjednoczonych. Zarobki amerykaskich kierowcw wielkich, wielokoowych ciarwek zaleay od przejechanych kilometrw, a rzd, aby zmniejszy zuycie paliwa przez te pojazdy, wprowadzi do znaczne ograniczenie maksymalnej prdkoci na autostradach. Kierowcy zaczli instalowa CB radio w swoich pojazdach, by informowa si nawzajem o sytuacji na drogach, a gwnie o zauwaonych patrolach policji. W Europie CB radio pojawio si w poowie lat szedziesitych, lecz dopiero dziesi lat pniej sformuowano przepisy prawne dopuszczajce dopiero wykorzystanie tego systemu cznoci. W poowie 1975 roku w RFN dopuszczono 12 kanaw z maksymaln moc 0,5 W. Pniej powikszono oficjaln liczb kanaw oraz moc, a take zezwolono na emisje SSB i FM. W tym czasie o CB radiu w Polsce trudno mwi. Powodem tego byy bardzo ograniczajce przepisy i brak sprztu. Na pocztku lat siedemdziesitych Warszawskie Zakady WAREL rozpoczy produkcj radiotelefonu ECHO. CB radio stao si popularnym sposobem cznoci na przeomie lat 1989 i 1990. W tym czasie obowizywao pasmo 27,12 MHz / 0,6 %, czyli zakres 26,960 do 27,280 MHz. Liberalizacja przepisw doprowadzia do dopuszczenia w 1991 roku 40 kanaw : od 26.960 do 27,405 MHz. W poowie 1991 roku liczba zarejestrowanych uytkownikw CB radio w Polsce przekroczya 100 000. Najwikszy rozwj CB przypad na poow lat 90-tych. Obecnie nie notuje si ju takiego przyrostu stacji, a nawet mona zaryzykowa stwierdzenie, i ich ilo ustabilizowaa si na pewnym poziomie."

ukasz Komsta