cbradio.pl
Historia

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce ....."CB radio, radio nadawczo-odbiorcze służące do porozumiewania się na niewielkich odległościach (do ok. 30-40 km). CB radio może być przewoźne - samochodowe, stacjonarne (domowe), przenośne (ręczne). W Polsce do użytku dopuszczone są CB radia o mocy nie większej niż 4 W i zakresie 40 kanałów (bądź ich wielokrotności 80,120 itd.).” – jest to informacja którą udało mi się uzyskać na stronie www.wiem.onet.pl – strasznie sucha :)p

A jak to było i skąd się to wzięło poniżej:

CB – skrót znaczy ni mniej ni więcej, a: citizens` band i oznacza pasmo obywatelskie. Jest to system łączności radiowej w paśmie 27 MHz, powszechnie wykorzystywany przez kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie, w tym też i w Polsce. Nie trzeba posiadać wielkich kwalifikacji technicznych, aby móc pochwalić się łącznościami, których nie powstydziłby się krótkofalowiec.

Na początku lat 90 bardzo silnie rozwijało się w naszym kraju, można było mówić o modzie na CB. Jednak kiedy to na rynek polski weszła telefonia komórkowa, radio zostało zepchnięte na drugi tor.

Obecnie wykorzystywane jest przez kierowców i początkujących krótkofalowców – przygotowujących się do wypłynięcia na szersze częstotliwości eteru.

"Początki CB radia sięgają roku 1947, gdy w USA odbył się specjalny kongres poświęcony problemom łączności obywatelskiej. Początkowo zaproponowano do wykorzystania pasmo częstotliwości od 460 do 470 MHz. Szybko jednak zorientowano się, że nie jest to zakres odpowiedni, zarówno ze względu na niewielki zasięg, szczególnie przy gęstej, wielkomiejskiej zabudowie, jak i wysokie koszty takich urządzeń. Do łączności obywatelskich zaproponowano pasmo 27 MHz (11m). W różnych czasopismach w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się artykuły o sposobach wykorzystania CB radia. Dopiero w 1958 roku sformułowano przepisy prawne, dotyczące głównie zasad udzielania licencji na to pasmo (kat. D). Wcześniej określono reguły przydzielania licencji kategorii C, dotyczącej wykorzystywania pasmo 27 MHz do zdalnego sterowania modeli. Prawdziwy rozwój CB radio datuje się od 1959 roku, gdy miesięcznie składano około 6000 wniosków o wydanie zezwolenia na posługiwanie się tym środkiem łączności. Od tego czasu liczba wydanych licencji wzrastała bardzo szybko. Można przypuszczać, że tak gwałtowne zainteresowanie CB radiem było wynikiem kryzysu energetycznego, który w tym czasie wystąpił w Stanach Zjednoczonych. Zarobki amerykańskich kierowców wielkich, wielokołowych ciężarówek zależały od przejechanych kilometrów, a rząd, aby zmniejszyć zużycie paliwa przez te pojazdy, wprowadził dość znaczne ograniczenie maksymalnej prędkości na autostradach. Kierowcy zaczęli instalować CB radio w swoich pojazdach, by informować się nawzajem o sytuacji na drogach, a głównie o zauważonych patrolach policji. W Europie CB radio pojawiło się w połowie lat sześćdziesiątych, lecz dopiero dziesięć lat później sformułowano przepisy prawne dopuszczające dopiero wykorzystanie tego systemu łączności. W połowie 1975 roku w RFN dopuszczono 12 kanałów z maksymalną mocą 0,5 W. Później powiększono oficjalną liczbę kanałów oraz moc, a także zezwolono na emisje SSB i FM. W tym czasie o CB radiu w Polsce trudno mówić. Powodem tego były bardzo ograniczające przepisy i brak sprzętu. Na początku lat siedemdziesiątych Warszawskie Zakłady WAREL rozpoczęły produkcję radiotelefonu ECHO. CB radio stało się popularnym sposobem łączności na przełomie lat 1989 i 1990. W tym czasie obowiązywało pasmo 27,12 MHz / 0,6 %, czyli zakres 26,960 do 27,280 MHz. Liberalizacja przepisów doprowadziła do dopuszczenia w 1991 roku 40 kanałów : od 26.960 do 27,405 MHz. W połowie 1991 roku liczba zarejestrowanych użytkowników CB radio w Polsce przekroczyła 100 000. Największy rozwój CB przypadł na połowę lat 90-tych. Obecnie nie notuje się już takiego przyrostu stacji, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, iż ich ilość ustabilizowała się na pewnym poziomie."

Łukasz Komsta