cbradio.pl
Regulacja (gałkologia)

VOLUME - regulator siły głosu
OFF - wyłącznik zasilania (najczęściej połączony z pokrętłem VOLUME)
SQUELCH (SQ) - blokada szumów
AUTO SQUELCH (ASC) - automatyczna blokada szumów
CHANNEL (UP/DOWN) - przełącznik kanałów
RF POWER (RF PWR) - regulacja moc wyjściowej nadajnika
MIC GAIN (GAIN MICRO) - regulacja czułości mikrofonu
RF GAIN - regulacja czułości odbiornika
CW/LSB/USB/AM/FM - przełącznik rodzaju emisji
CLARIFIER (RIT) - pokrętło dokładnego dostrojenia, składające się niekiedy z dwóch pokręteł
COARSE - dostrojenie zgrubne, przestrajające nadajnik i odbiornik
FINE - dostrojenie dokładne, przestrajające tylko odbiornik
SWR CAL - kalibracja pomiaru współczynnika fali stojącej tzw.SWR
ABCDEF (ABC, BAND SELECT) - przełącznik podzakresów
DYNAMIKE - regulacja kompresji dynamiki
CB/PA - przełącznik zmiany trybu pracy umożliwiający wykorzystanie radia jako megafonu
NB/ANL - załączanie układów przeciwzakłóceniowych
CH.LOCK ( F.LOCK ) - blokada przełączania kanałów
CH9 - szybkie przejście na kanał 9
CH19 - szybkie przejście na kanał 19
SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma
DIMMER (DIM) - regulacja jasności podświetlania
DX/LOC - tłumik wejściowy odbiornika, DX - łączność daleka, LOC - łączność lokalna
MEMORY (MEM) - przycisk programowania pamięci
M1 - M5 - przyciski pamięci
FILOUTPUT - przełącznik tonów
HI/LOW (HIMIDLOW) - regulacja mocy, HI - duża, LOW - mała { w niektórych radiach wykorzystywany do zmiany podzakresów, np. President Grant}
MODS.RF (INDIC) - przełącznik trybu pracy wskaźnika, w pozycji MOD pomiar głębokości modulacji (AM) lub dewiacji (FM), S.RF odpowiednio siły odbieranego sygnału i mocy wyjściowej
DW - nasłuch dwukanałowy
FREQ - zmiana częstotliwości (spełnia podobne zadanie jak CHANNEL)
ROGER BEEP - sygnalizator końca nadawania
SPLIT - rozdzielenie częstotliwości nadawania i odbioru
ANT - gniazdo antenowe
POWER (DC) - gniazdo zasilania
EXT - gniazdo zewnętrznego głośnika lub słuchawek
PA (PA SP) - gniazdo zewnętrznego megafonu
MIC - gniazdo mikrofonu
CW KEY - gniazdo klucza telegraficznego