cbradio.pl
Moc wyjściowa nadajnika

W Polsce na podstawie ostatniej regulacji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. Dziennik Ustaw 2005 numer 230 pozycja 1955, określono zgodnie z § 2 ustęp 1, punkt 3 używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia Obywatelskiego CB.

Wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96 - 27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W (PEP) dla SSB.