Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Nawigacja
Umieszczenie anteny ?

Umieszczenie anteny ma równie bardzo due znaczenie. W mobilku przeniesienie anteny ze zderzaka (mam nadzieje, e nikt tak nie bdzie, nawet próbowa montowa) na dach moe w skrajnych przypadkach u korespondenta spowodowa przyrost sygnau o 6 s. Na pewno takiego zysku nie udaoby nam si uzyska stosujc spotykane na rynku dopaki. Najlepszym punktem montowania anteny jest rodek dachu. Wtedy te antena bdzie si najlepiej spisywa. Jeeli nie mamy takiej moliwoci to najlepiej anten zamontowa w jak najwyszym punkcie. Naley take zadba o dobry kontakt anteny z mas (nie dotyczy magnesówek).

Przy montau anten stacjonarnych równie naley zwróci uwag na wysoko zamontowania anteny. Fala elektromagnetyczna ma to do siebie, e nie "przebija" si przez budynki czy inne przeszkody tylko cz z niej odbija si a cz jest pochaniana. Dlatego podnoszc anten omijamy przeszkody terenowe. Nie naley si sugerowa dugoci przewodu - zysk wynikajcy z podniesienia anteny o 2 metry na pewno przewyszy straty spowodowane dugoci przewodu.