cbradio.pl
Nawigacja
Co to jest SWR?

Stosunek fali padającej do fali odbitej określany jest współczynnikiem fali stojącej – WFS , z języka ang. Standing Wave Ratio - SWR.
Jeśli Impedancja wyjściowa nadajnika Zn i impedancja anteny Za są sobie równe wtedy mówimy że mamy dopasowanie falowe. Cała energia dostarczona jest do anteny a następnie wyemitowana w postaci fali elektromagnetycznej. Jeśli impedancje te nie są sobie równe powstaje fala stojąca (fala odbita), która wraca z powrotem do nadajnika. Powoduje nagrzewanie stopnia końcowego (końcówka mocy) co może doprowadzić do jego uszkodzenia, oraz powoduje zakłócenia w sprzęcie RTV. Współczynnik fali stojącej w naszym przypadku jest zależny od impedancji anteny i określany jest wzorem :

SWR=Zn/Za lub SWR=Za/Zn dla SWR>1

Impedancja wyjściowa nadajnika CB jest równa 50 Ohm. I tak jeśli obciążymy nadajnik rezystorem bezindukcyjnym o wartości 100Ohm SWR wyniesie 2. Analogicznie dla 150Ohm 3, dla 200 Ohm 4... Można w ten prosty sposób sprawdzić działanie reflektometru.
Jeżeli SWR wynosi 2 możemy przypuszczać że impedancja anteny jest równa 100 Ohm lub 25 Ohm. Należy również pamiętać że impedancja falowa przewodu zasilającego antenę (fidera) musi być równa 50 Ohm.