cbradio.pl
Nawigacja
Jak dokonać pomiaru?

Należy pamiętać, że strojenia bądź sprawdzenia anteny należy dokonać zawsze w miejscu montażu. Anten bazowych nie wolno stroić na ziemi, a dopiero później montować na maszcie. To samo tyczy się anten mobilowych. W odległości połowy fali (5,5m) od anteny nie może być żadnych metalowych przedmiotów.

Do pomiaru posłuży nam prosty przyrząd, za pomocą którego możemy zmierzyć zarówno SWR jak i moc nadajnika (SWR & POWER METER). Przyrząd ten na tylnej ściance ma dwa wyjścia oznaczone: transceiver i antenne (w zależności od modelu może być różne oznaczenie). Do wyjścia transceiver podłączamy radio za pomocą krótkiego przewodu dowolnej długości zakończonego dwoma wtykami. Do wyjścia antenne dołączamy antenę za pomocą przewodu pomiarowego. Przewód pomiarowy powinien być jak najkrótszy – maksymalnie 15cm. Jeśli nie mamy fizycznej możliwości podłączenia reflektometru przy samej antenie możemy użyć dłuższego przewodu pomiarowego. Jego długość musi być wielokrotnością połowy fali. Musimy mieć także na uwadze współczynnik skrócenia. Długość przewodu wyliczamy ze wzoru :

l=k x 11/2 x 0,66 gdzie :

l – długość przewodu [m]
11/2 - połowa fali (5,5 m)
0,66 – współczynnik skrócenia
k – wielokrotność (najlepiej 1 lub 2)

Reflektometr za pomocą którego możemy mierzyć również moc posiada dwa przełączniki - FWD /REF oraz PWD / SWR. Drugi z przełączników PWR / SWR przełączamy na SWR – funkcja PWD służy do pomiaru mocy. Na podziałce mamy naniesione dwie skale. Górna opisana WATT służy do odczytu mocy. Pomiar będziemy odczytywać z dolnej podziałki oznaczonej SWR. Na samym dole mamy także liniową podziałkę pomocniczą 0-10 która jednak nie będzie nam przydatna. Jeśli ktoś nie wie z której skali odczytać SWR to należy pamiętać że skala SWR zaczyna się od 1, nie jak w przypadku mocy od 0.
Najprostsze mierniki nie posiadają przełącznika PWD / SWR. Służą jedynie do pomiaru SWR. Posiadają tylko skalę SWR i podziałkę.

Do radia oczywiście musi być podłączone zasilanie. Radio ustawiamy na środku pasma czyli na częstotliwości 27.180 - kanał 19. Przy strojeniu anten bazowych (i nie tylko) warto wybrać sąsiedni kanał (20 lub 18) aby nie zakłócać pracy mobilom.

Najpierw dokonujemy kalibracji-pierwszy przełącznik ustawiamy na FWD . Wciskamy w tym celu przycisk PTT (nadawanie przy mikrofonie). Za pomocą pokrętła CAL ustawiamy tak aby wskazówka znajdowała się na pozycji SET (koniec skali). Puszczamy przycisk PTT. Następnie należy przełącznik ustawić na pozycji REF i ponownie wciskamy przycisk PTT. Odczytujemy wskazanie reflektometru i zwalniamy PTT. Należy pamiętać że przy zbyt dużym SWR czas nadawania nie może być zbyt długi gdyż możemy uszkodzić końcówkę mocy.

Pomiaru należy dokonać także na innych kanałach np.: 1,5,10,15,20,25,30,35,40. Przy pomiarze na każdym kanale osobno należy dokonywać kalibracji ! Należy również pamiętać aby podczas pomiaru nie zakłócać żadnych stacji.