cbradio.pl
Nawigacja
Jak zestroić antenę?

Jeśli wartość SWR maleje wraz ze wzrostem kanału promiennik anteny należy nieznacznie wydłużyć. Jeżeli SWR rośnie wraz ze wzrostem kanału promiennik należy wsunąć (skrócić). Antena jest idealnie zestrojona jeśli SWR na kanałach 1-18 maleje następnie na kanale 19 przyjmuje najniższą wartość a następnie na kanałach 20-40 z powrotem rośnie. Wartość na kanale 19 powinna być jak najbardziej zbliżona do 1.1. Nie należy się jednak przejmować jeśli wartość będzie nieznacznie większa. Również nie musi się ona znajdować dokładnie na kanale 19. Przy dobrze zestrojonej antenie wartość SWR na całej czterdziestce nie powinna przekraczać 2. Niektóre anteny mają SWR wyższy i może na środku pasma wynosić 1.1 natomiast na kanałach 1 i 40 powyżej 2.5. Jest to całkiem normalne zjawisko.