Swiat Radio 153BD/AS101
cbradio.pl
Nawigacja
Co może być przyczyn± zbyt dużego SWR?

- niepoprawny montaż,
- brak masy przy antenie,
- zbyt krótki/skracany promiennik,
- uszkodzona cewka,
- uszkodzona podstawa magnetyczna,
- zwarcie na wtyczce,
- inne.